CURSO 2016-17

DEPARTAMENTO DE CANTO, CÁMARA, ORQUESTA, CORO E IDIOMAS

CANTO

ORBEA SALAZAR Nuria

norbea@conservatoriobilbao.com

AULA +2.1

SAITUA  IRIBAR Olatz

osaitua@conservatoriobilbao.com

AULA +2.1

ZABACO PÉREZ Susana (jefe de departamento)

szabaco@conservatoriobilbao.com

AULA +2.2

 

CORO 

 MARRERO AROSTEGI Josu

jmarrero@conservatoriobilbao.com

AULA 0/17

 

ORQUESTA / BANDA

AURREKOETXEA VILORIA Maite 

maurrekoetxea@conservatoriobilbao.com

AULA +2/3

FERNÁNDEZ MARTÍN Txaber

txfernandez@conservatoriobilbao.com

AULA +2/3

 

IDIOMAS

CASTILLO GONZÁLEZ Lydia (francés)

lcastillo@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18

SANTAMARÍA GONZÁLEZ Victoria (italiano)

vsantamaria@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18

FREUNDENBERG Daniela (alemán) 

dfreudenberg@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18