CURSO 2018-19

DEPARTAMENTO DE CANTO, CÁMARA, ORQUESTA, CORO E IDIOMAS

CANTO                                                                                                                                         Tutoría

MUÑOZ DÍEZ Haizea

hmunoz@conservatoriobilbao.com

+2.1

X, 16:30-17

SAITUA IRIBAR Olatz

osaitua@conservatoriobilbao.com

+2.1

V, 14-15

ZABACO PÉREZ Susana (jefa de departamento)

szabaco@conservatoriobilbao.com

+2.2

L, 14:30-15

M, 15:30-16

 

CORO                                                                                                                                          Tutoría

 MARRERO AROSTEGI Josu

jmarrero@conservatoriobilbao.com

0/17

M, 18-18:30

J, 17:30-18

 

ORQUESTA / BANDA                                                                                                                       Tutoría

AURREKOETXEA VILORIA Maite 

maurrekoetxea@conservatoriobilbao.com

+2/3

X, 19-19:30

V, 15:30-16

FERNÁNDEZ MARTÍN Txaber

txfernandez@conservatoriobilbao.com

+2/3

J, 17-18

 

IDIOMAS                                                                                                                           

CASTILLO GONZÁLEZ Lydia (francés)

lcastillo@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18

FORNONI Antonella  (italiano)

afornoni@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18

FREUDENBERG DANIELA   (alemán) 

gvilla@conservatoriobilbao.com

AULA -1/18